Kinderbijslag (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Kinderbijslag (ook bekend als het kindergeld) is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind.

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een nieuw kinderbijslagsysteem in werking.

Voorwaarden

 • kinderen van 0 tot 18 jaar:
  • u hebt sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 wordt
 • jongeren van 18 tot 25 jaar:
  • de jongere moet onderwijs of een opleiding volgen
  • de jongere mag maar beperkt werken of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering

Aanvragen


Waar?

 • ofwel bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • ofwel bij het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever als u ziek, werkloos of gepensioneerd bent
 • ofwel bij FAMIFED

Hoe?

De vader van het kind vraagt de kinderbijslag aan als hij werknemer, ambtenaar of zelfstandige is. Hij vraagt deze ook aan als hij een sociale uitkering ontvangt (werkloosheidsuitkering, ziekte, pensioen).

Als de vader de kinderbijslag niet kan aanvragen, dan kan een van de volgende personen dat doen als hij of zij een beroepsactiviteit heeft of een sociale uitkering ontvangt (in deze volgorde):

 • de moeder van het kind
 • de stiefvader of stiefmoeder
 • de oudste van de volgende personen:
  • de partner van de moeder
  • een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
  • een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
  • een (half-)broer of (half-)zus van het kind

Als u al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als de geboortepremie of het kraamgeld betaald werd vóór de geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.

Bij een eerste aanvraag vult u het aanvraagformulier voor de kinderbijslag (pdf) in dat u kunt krijgen bij uw kinderbijslagfonds. Als u uw fonds niet kent, vraag dan de naam aan uw (laatste) werkgever of aan FAMIFED. U vindt een overzicht van de kinderbijslagfondsen op de website van FAMIFED.

Bedrag?

Het bedrag van de kinderbijslag is onder meer afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd en een aantal specifieke voorwaarden.

U kunt het bedrag online berekenen via een simulatie van FAMIFED.

De kinderbijslag start vanaf de eerste maand die volgt op de geboorte van het kind. De uitbetaling gebeurt in de maand die erop volgt.

Meebrengen


Bijkomende informatie

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.


Laatste update fiche: 17/07/2019.