Links - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af

Links

Gezien de verschillende thema's waarrond informatie terug te vinden is op de rechtenverkenner is het onmogelijk een volledig overzicht van relevante websites op te nemen.

Om de overzichtelijkheid en beheersbaarheid te bewaren, wordt hier enkel doorverwezen naar:

  • websites van de overheid
  • websites van koepelorganisaties
  • portaalsites met informatie rond specifieke thema's en/of doelgroepen

De links kunnen worden weergegeven naar thema en naar doelgroep.

Wij proberen de linkpagina zo goed mogelijk te onderhouden en controleren halfjaarlijks de links. Komt u toch een foute link tegen, dan kan u dit altijd melden via ons contactformulier.

Thema's

Algemene basisrechten
Arbeid
Belastingen en fiscale voordelen
Cultuur, sport en vrije tijd
Elektriciteit, gas, water en energie
Gezin
Inkomen en uitkeringen
Justitie en juridische bijstand
Onderwijs en vorming
Telefoon en (tele)communicatie
Vervoer en mobiliteit
Welzijn en gezondheid
Wonen


Doelgroepen

Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Gezinnen, kinderen en jongeren
Ouderen
Personen met een handicap
Personen met een laag inkomen
Werkzoekenden


Chronisch zieken

Naar boven

Dak- en thuislozen

Naar boven

Gezinnen, kinderen en jongeren

Naar boven

Ouderen

Naar boven

Personen met een handicap

Naar boven

Personen met een laag inkomen

Naar boven

Werkzoekenden

Naar boven