In de kijker Archief - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

In de kijker - Archief

Het aantal personen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd uitgebreid. Nu komen personen die recht hebben op een verwarmingstoelage categorie 2 of 3 ook in aanmerking hiervoor.

Lees meer

Het Algemeen Waterverkoopreglement legt een aantal bepalingen op aan de waterleverancier ter bescherming van de consument.

Lees meer

Gezinnen die hun aardgasbudgetmeter niet meer kunnen opladen, kunnen in de winter terugvallen op een minimumlevering van het OCMW. Tijdens de wintermaanden mogen mensen ook niet afgesloten worden van gas en elektriciteit. De periode waarin niet mag afgesloten worden, is verlengd tot 15 maart 2011.

Lees meer

Op 1 september 2010 zijn door een indexverhoging de uitkeringen met 2% gestegen. De geactualiseerde bedragen kunt u online raadplegen.De regeling rond de opleidingscheques is gewijzigd. Voortaan kunt u deze enkel nog gebruiken voor cursussen die de toegang tot de arbeidsmarkt vergroten.

Lees meer

Samen met de kinderbijslag van juli krijgt u voor kinderen tot en met 24 jaar die kinderbijslag ontvangen een schoolpremie.

Ga naar het recht

14/07/2010
 Vlaamse woonlening
Met de Vlaamse woonlening krijgen ook mensen met een beperkt inkomen de kans een huis te kopen of te renoveren.

Ga naar het recht

Hebt u kinderen ten laste, dan hebt u recht op een belastingkrediet voor deze kinderen. U krijgt dan een bepaalde som terugbetaald van de belastingen. Dit belastingkrediet ontvangt u ook als u geen belastingen moet betalen, omdat u bijvoorbeeld te weinig verdient. Dien daarom zeker uw belastingaangifte in!

Ga naar het recht

Als u minstens vijf jaar arbeidsongeschikt bent, krijgt u sinds 2010 een inhaalpremie. Deze premie wordt automatisch uitbetaald in de maand mei.

Ga naar het recht

Vanaf 2010 kunnen personen met een laag inkomen beroep doen op het federale belastingkrediet voor energiebesparende investeringen. De Vlaamse premie voor niet belastingsbetalers wordt hierdoor overbodig.

Ga naar het recht

In deze brochure vindt u meer informatie over de werking van het OCMW. U krijgt een overzicht van uw rechten en plichten als gebruiker van het OCMW.

Download de gebruikersgids voor het OCMW (pdf)

Tot 1 maart 2010 kunt u een aanvraag voor de forfaitaire vermindering voor verwarming voor het jaar 2009 indienen. In 2010 wordt deze maatregel niet verlengd.

Ga naar het recht

Ook in 2010 kunt u de Vlaamse dakisolatiepremie aanvragen als u uw dak of zoldervloer isoleert.

Ga naar het recht

Sinds 29 oktober 2009 is de nieuwe regeling rond de renovatiepremie van kracht. Voortaan komen enkel specifieke categorieën van werken nog in aanmerking voor een toelage

Ga naar het recht

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds.

Ga naar het recht

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) organiseert in de week van 19 tot en met 25 oktober allerlei activeiten rond werk. Een overzicht vindt u op de website van de VDAB.

De werkweek van de VDAB

Wie na een echtscheiding het toegewezen onderhoudsgeld niet tijdig ontvangt, kan een beroep doen op de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO). Deze dienst betaalt een voorschot uit en helpt bij het invorderen van het onderhoudsgeld.

Ga naar het recht

Personen met een bescheiden inkomen die hun woning verwarmen op aardgas of elektriciteit, kunnen voortaan een korting krijgen op de gas- of elektriciteitsfactuur.

Ga naar het recht

Samen met de kinderbijslag van juli krijgt u voor kinderen tot en met 24 jaar die kinderbijslag ontvangen een schoolpremie.

Ga naar het recht

Een groene lening - aangegaan voor energiebesparende investeringen - geeft voortaan recht op een interestkorting van 1,50 %.

Ga naar het recht

Gezinnen met een inkomen lager dan 26.000 euro krijgen een tussenkomst in hun verwarmingskosten. De aanvraag kunt u voortaan online indienen.

Ga naar het recht

01/07/2009
 Budgetmeter aardgas
Sinds 1 juli 2009 is ook voor aardgas de plaatsing van een budgetmeter mogelijk.

Ga naar het recht

Vrijwilligers kunnen vanaf nu een forfaitaire kostenvergoeding combineren met een vergoeding van de reële vervoerskosten.

Ga naar het recht

Op 1 juni verhogen de bedragen van de inkomensgarantie voor ouderen met 2%.

Ga naar het recht

01/06/2009
 Leefloon
Op 1 juni verhogen de bedragen van het leefloon met 2%.

Ga naar het recht

Het afsluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop of renovatie van een woning houdt steeds een financieel risico in. Om dit risico te beperken biedt de Vlaamse overheid u de mogelijkheid om een gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten.

Ga naar het recht

Op 1 juni verhogen de bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met 2%.

Ga naar het recht

01/05/2009
 Federale jobkorting
Werknemers en bedrijfsleiders krijgen in de maand mei een federale jobkorting. Hierdoor ontvangt u in mei een hoger nettoloon.

Ga naar het recht

Vanaf 1 mei hebben jongeren tot hun 18de verjaardag recht op gratis tandverzorging.

Ga naar het recht

U kunt een pdf-document van uw zoekresultaat in de rechtenverkenner aanmaken. Klik hiervoor na uw opzoeking onderaan op de knop “PDF overzicht opvragen”. Wilt u ook de gedetailleerde informatie van een bepaald recht opnemen, vink dan het selectievakje voor dit recht aan.Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut, krijgen 50% korting bij de NMBS.

Ga naar het recht

In het kader van de Digitale Week van 28 maart tot 3 april 2009 bezoeken we een aantal lokale initiatieven met een RechtenMobiel. We geven een korte toelichting en proefsessies rond de rechtenverkenner.

Meer weten

Wegens technische werkzaamheden is het persoonlijk profiel momenteel niet beschikbaar. Vanaf volgende week kunt u hier terug van gebruik maken.01/02/2009
 Jobkorting Vlaanderen
Werkenden in Vlaanderen krijgen een belastingskorting van 250 of 300 EUR. Deze jobkorting wordt in principe eind februari verrekend met het loon.

Ga naar het recht

De Vlaamse overheid kent vanaf 1 januari 2009 een premie toe voor isolatie van het dak of de zoldervloer van een woning.

Ga naar het recht

Wie een eerste en enige woning of bouwgrond aankoopt na 1 januari 2009, krijgt hiervoor een vrijstelling van de hypotheekrechten op de eerste schijf van 100.000 EUR van de hypothecaire lening.

Ga naar het recht

Vanaf 1 oktober 2008 zijn de bedragen van de toeslag op het kindergeld voor eenoudergezinnen verhoogd en werd ook de inkomensgrens opgetrokken.

Ga naar het recht

Op 1 september 2008 zijn door een indexverhoging de uitkeringen met 2% gestegen. De geactualiseerde bedragen kunt u online raadplegen.01/09/2008
 Stookoliefonds
Vanaf 1 september kunnen mensen met een laag inkomen opnieuw een tussenkomst in de betaling van hun stookoliefactuur vragen wanneer de brandstofprijs 0,56 EUR of meer per liter bedraagt.

Ga naar de verwarmingstoelage

Vanaf het schooljaar 2008-2009 kunt u ook een schooltoelage aanvragen voor kleuters en leerlingen in het lager en deeltijds secundair onderwijs. U kunt een aanvraag indienen vanaf 15 augustus 2008.

Ga naar de schooltoelage

01/08/2008
 Anysurfer
De rechtenverkenner behaalde het AnySurfer-label. Dit kwaliteitslabel bewaakt de webtoegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Meer info

Binnen de zorgverzekering wordt de toelage voor mantel- en thuiszorg vanaf 1 juli 2008 vervroegd opgetrokken van 115 EUR naar 125 EUR.

Raadpleegd de fiche rond de zorgverzekering

Jongeren betalen geen remgeld bij de tandarts tot hun 15de verjaardag. Deze regeling is van toepassing sinds 1 juli 2008.

Ga naar het recht

Mensen met een beperkt inkomen kunnen vanaf 2008 jaarlijk een kortingbon krijgen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine met AAA label of een koelkast met A+ of A++ label.

Ga naar het recht

Personen met een laag inkomen die geen of weinig personenbelasting moeten betalen, kunnen voor een aantal energiebesparende investeringen in 2008 een premie van de Vlaamse overheid bekomen.

ga naar het recht

Op 1 mei 2008 zijn door een indexverhoging de uitkeringen met 2% gestegen. De geactualiseerde bedragen kan u online raadplegen.

Overzicht rechten

Een folder en een aantal affiches rond de rechtenverkenner zijn vanaf nu beschikbaar. U kan de documentatie hier downloaden of aanvragen.

Download de folder en affiches

De presentaties rond de rechtenverkenner en het lokaal sociaal beleid kan u downloaden via het navigatiemenu rechtenverkenner.be

Ga naar de presentaties

Op 1 januari 2008 zijn door een indexverhoging de uitkeringen met 2% gestegen. Voor het leefloon kwam daar nog een extra verhoging met 2% bovenop. De geactualiseerde bedragen kan u online raadplegen.

Overzicht rechten

Sinds 1 januari 2008 komen ook personen met een bescheiden inkomen tot 23.281,93 EUR in aanmerking voor een verwarmingstoelage van het stookoliefonds.

Ga naar de verwarmingstoelage

(Toekomstig) gepensioneerden vinden een schat aan aan financiële, sociale en culturele informatie rond hun statuut terug in de "Praktische gids voor de gepensioneerde 2007-2008". Deze werd onlangs gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Raadpleeg de brochure

Vanaf 1 september kunnen mensen met een laag inkomen een tussenkomst in de betaling van hun stookoliefactuur vragen wanneer de brandstofprijs 0,49 EUR per liter of meer bedraagt. U vraagt deze tussenkomst aan bij het OCMW van uw gemeente.

ga naar de verwarmingstoelage

Vanaf 15 augustus kan u een studietoelage voor het schooljaar 2007-2008 aanvragen. Voor het secundair onderwijs werden de inkomensvoorwaarden versoepeld, zodat meer leerlingen in aanmerking komen voor een toelage. Per gezin moet nog maar één aanvraagdossier ingediend worden.

ga naar de studietoelage secundair onderwijs

U kan nu zoeken op thema (klik op één van bovenstaande icoontje) en via trefwoorden. Ook het persoonlijk profiel is herwerkt. Bedenkingen? Signaleer ze ons via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Het afsluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop of renovatie van een woning houdt steeds een financieel risico in. Om dit risico te beperken biedt de Vlaamse overheid u de mogelijkheid om een gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten. Ga naar het recht

Ga naar het recht