Uitleg bij uw persoonlijk profiel - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ geen postcode geselecteerd ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Persoonlijk profiel

Via het persoonlijk profiel kan u een gericht overzicht aanmaken van verder te onderzoeken rechten. In verschillende schermen wordt achtereenvolgens gevraagd naar informatie over:

 • Uw woonsituatie
 • Uw gezinssituatie
 • Uw kinderen
 • Uw opleidingssituatie
 • Uw werksituatie
 • Uw inkomenssituatie
 • Uw gezondheidssituatie
 • Diverse

Enkel de rechten waarop u volgens de verstrekte informatie eventueel aanspraak kan maken, zullen verschijnen in het overzicht.

Het is niet noodzakelijk om alle vragen in te vullen. Hoe gedetailleerder u evenwel informatie ingeeft, hoe vollediger de lijst te bekijken voordelen en tegemoetkomingen zal zijn.

Om het invullen van uw persoonlijk profiel efficiƫnt te laten verlopen beschikt u best over de volgende informatie:

 • aantal personen ten laste van het gezinshoofd
 • kadastraal inkomen van uw woning
 • netto belastbaar gezinsinkomen op jaarbasis
 • percentage arbeidsongeschiktheid
Klik hier om uw persoonlijk profiel in te geven.